Atölyemizde Verdiğimiz Hizmetler

Atölyemizde Verdiğimiz Hizmetler

Yaratıcı drama; her hangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin yaşantılarından yola     çıkarak canlandırmalar yapmaktır.
Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın  amaçları;

Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama
• Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
• Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
• İletişim becerileri geliştirme 
• Kendini tanıma
• Problem çözme becerilerini geliştirme
• Dil becerilerini geliştirme
• Hayal gücünü geliştirme
• Dinleme becerilerini geliştirme
• Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
• Çocuklarda grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme
• Empati becerisi geliştirmedir.