Enstrüman Eğitimi

Enstrüman Eğitimi

  • Çocuklarda beyin ve ruhsal gelişime katkı sağlar,
  • Başta el-göz olmak üzere vücut koordinasyonunu arttırar.
  • Dikkat, konsantrasyon, matematik becerileri gibi alanlarda olumlu etkileri vardır.
  • Bilişsel algı ve işlevler müzik ile güçlenmektedir.
  • Şarkı ve tekerlemeler yoluyla çocuğun dil gelişimine katkıda bulunur.
  • Beyin ile duyular arasındaki bağlantıyı güçlendirir.
  • Etkin iletişim kurmaya katkı sağlar ve özgüveni olumlu yönde etkiler.
  • Çocuklar üzerinde düzen ve disiplin bakımından etkilidir.

Enstrüman eğitimleri, Ritim Sanat Atölyesi eğitmenleri tarafından özel ders olarak verilmektedir. Derslere başlamadan önce çocuğun hazır bulunuşluğunu görmek ve eğitmeni ile tanışmasını sağlamak için 20 dakikalık birebir deneme dersi yapılmaktadır. Deneme dersine katılmak için uygun gün ve saatte randevu alabilirsiniz.